Alulírott szervezetek, felszólítjuk a dél-amerikai és európai államok vezetőit, hogy álljanak el az EU-Mercosur szabadkereskedelmi egyezménytől!

Az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur tömb államai közötti szabadkereskedelmi egyezmény egy lejárt szavatosságú 20. századi szabadkereskedelmi felfogást tükröz. Mára világosan bebizonyosodott, hogy ez a felfogás káros bolygónk lakosai és élővilága számára. Ez a kereskedelmi modell a nagyvállalati érdekek oltárán feláldozza a földi ökoszisztémákat, az állatok jóllétét, miközben elfogadhatatlan társadalmi egyenlőségeket gerjeszt.

Az egyezmény céljai és alapvető célkitűzései szöges ellentétben állnak az éghajlatvédelem, az élelem-önrendelkezés, az emberi jogok és az állati jóllét védelmének követelményeivel. A szabadkereskedelmi egyezmény fokozza a természetpusztítást az Amazonas, a Cerrado és a Gran Chaco térségeiben, az állattenyésztésre és az agroüzemanyagokra vonatkozó kvóták kiterjesztése révén felszámolja a biodiverzitást, és hosszú távra bebetonozza azt a kizsákmányoló mezőgazdasági modellt, amelyet a túllegeltetés, a takarmánytermesztésnek alárendelt területek további növekedése, és az intenzív vegyszerhasználatra alapozott monokultúrák jellemeznek. Ugyanakkor erőteljes politikai üzenetet küld, amelynek lényege, hogy igenis elfogadható az emberi jogok sorozatos megsértése a beszállítói lánc megannyi szintjén.

A szabadkereskedelmi egyezmény Európában és Dél-Amerikában is veszélyezteti az emberek megélhetését, tönkreteszi a családi gazdaságokat, és károkat okoz a munkavállalóknak. Az egyezmény egy olyan kereskedelmi modellt támogat, amely  mezőgazdasági árukért cserébe szennyező gépjárművekkel árasztaná el a Mercosur-tömb országait, miközben közvetlen fenyegetést jelent az érintett országok ipari szektoraiban dolgozó munkavállalóinak megélhetésére nézve. Egyúttal erősíti a Dél-Amerikai gazdaságok útfüggőségét, az alapvető természeti erőforrások elpusztítása árán kinyert olcsó nyersanyagok exportőreinek pozíciójába kényszeríti ezeket az országokat, ahelyett, hogy egészséges, sokszínű és stabil gazdaságokat teremtene.

Tekintettel a szolidaritás, az emberi jogok és a földi ökoszisztémák védelmének követelményeire, a nemzetközi kereskedelem a 21. században nem áshatja alá a társadalmi igazságosság és az ökológiai ellenállóképesség értékeit; ehelyett az a feladata, hogy támogassa a megvalósításukért folytatott küzdelmet. Az európai és dél-amerikai államok polgárai együtt szólalnak fel az EU Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás ellenében, és közösen lépnek fel egy élhetőbb jövőért. Mi, az alulírott szervezetek, e mozgalom képviseletében azt követeljük a kormányoktól, hogy az EU-Mercosur szabadkereskedelmi egyezményt hajítsák a történelem szemétdombjára!

    Your organisation (required)

    Country (required)

    Your name (required, but will not appear)

    Your Email (required, but will not appear)

    I have the right to sign for my organisation